Stammer fra Skottland og er verdens mest tallrike kjøttferase. Den er alltid kollet og har enten sort eller rød farge. Dyrene er robuste, har flokkinstinkt og tåler godt norske vintre. Angus er kjent som en god landskapspleier og beiteutnytter, som utnytter fôret svært god. Rasen er en av fem det drives nasjonalt avlsarbeid med i Norge.

Kjøttet er kjent for å ha mye marmorering som gir et smaksrikt kjøtt med en svært god spisekvalitet. Det er høyt verdsatt av kokker og forbrukere for sin saftighet og mørhet.

Aberdeen Angus