Johnsrud gård finner du på Eidsvoll Verk i Viken fylke. Dette er en tradisjonsrik gård hvor det er holdt storfe i flere generasjoner. Gården drives av oss; Birgit og Steinar Johnsrud i fellesskap. Steinar har i tillegg full jobb utenfor gården mens Birgit som er utdannet ergoterapeut, har gården som arbeidsplass med stell av dyra og «Inn på tunet» virksomhet.

Vi har lagt om drifta fra en tidligere NRF melkeproduksjon til dagens kjøttproduksjon med ammeku av rasen Aberdeen Angus. Besetningen teller totalt omkring 50 dyr, og vi tar normalt imot 18 nye kalver årlig. Vi har egen okse; Grani Mario av god avstamming, som går med kuene.

Gården er selvforsynt med grovfôr og har gode beiteressurser. Drifta følger filosofien til «Grass fed beef» produksjon eller «grasfora» kjøttproduksjon på godt norsk. Grasfora betyr at dyra går på beite, og ellers blir fôret med grovfôr, ikke kraftfôr. Dyra lever mest mulig fritt og naturlig og slippes på utmarksbeite i sommerhalvåret. Slik holder vi kulturlandskapet vedlike og får dyr som trives. Grasfora dyr vokser sakte, og gir kjøtt med god marmorering av høy kvalitet. På denne måten får kjøttet en bra fettsyresammensetning med mye omega 3 og lite omega 6.

Mat som er produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er bra sett i et klimaperspektiv, og grasbasert produksjon kan vise til økt karbonbinding i jorda.