På gården er det mulighet for kontakt med mange dyr for eksempel: Ku, alpakka, katt og hund. Vi kan tilrettelegge for deltagelse i blant annet praktisk arbeid på gården, stell i hagen, hobbyaktiviteter med ull, snekring og annet forefallende arbeid.

Alle som kommer hit gir og får impulser, de er selv bidragsytere og mottagere. Sammen i fellesskap, gjennom levende gårdsmiljø, kulturlandskap, arbeidsopplevelser, omsorg, åpenhet og respekt, glede over god mat, musikk og sanseopplevelser løftes livskvaliteten til mennesker i ulike livsfaser og aldre. Det legges opp til at aktivitetene skal være reelle, og hver enkelt skal lykkes. Dette øker mestringsfølelsen og egenverdet. Aktivitetene legges til rette for hver enkelt ut ifra interesser og funksjonsnivå.

Foto: Stine-Mari Falstad